tin tưc hăng ngay
Phân loại cột

vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > Tài chính >

Tài chính

Thăm dò: Chính sách của Yin Xiyue được đánh giá thuận lợi là 26% và đánh giá tiêu cực là 64%

Hãng thông tấn Yonhap, Seoul, ngày 5 tháng 7. Một cuộc thăm dò do cơ quan thăm dò Gallup Korea công bố vào ngày 5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ các chính sách của Tổng thống Yoon Seok-yue là 26%, tỷ lệ không thuận lợi là 64%.

Gallup Korea đã thực hiện cuộc khảo sát nêu trên với 1.002 người trên 18 tuổi trên toàn quốc từ ngày 2 đến ngày 4. Kết quả cho thấy đánh giá tích cực về chính sách của Yin Xiyue tăng 1 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước lên 26%; tỷ lệ đánh giá tiêu cực giảm 2 điểm phần trăm xuống 64%.

在在野党的主导下,《蔡上等兵独检法》)当天在国会全体会议上获得通过。执政党国民力量就此表示抗议,宣布缺席国会开幕仪式,并表示,已要求总统尹锡悦不参加。

此前,最大在野党共同民主党曾在上一届国会上单方面表决通过《蔡上等兵独检法》,但总统尹锡悦行使再议要求权(否决权),该法案于5月28日自动废除。此次再获通过距离其被作废仅时隔37天。预计尹锡悦将再次就此行使否决权。(完)

秋庆镐还表示,不希望邀请总统参加执政党缺席的开幕仪式,党内已请求总统不参加。(完)

最大在野党共同民主党此前曾在第21届国会上单方面表决通过《蔡上等兵独检法》。由于总统尹锡悦就此行使再议要求权(否决权),该法案于5月28日自动被废除。法案此次再获通过距离其被作废仅时隔37天。

访问期间,朴庠禹同巴拿马公共工程部长安德拉德举行会谈,呼吁巴方关注并支持韩企参与巴基础设施建设项目。安德拉德提议韩方参与其首都至大卫城铁路项目,就此朴庠禹听取了巴方项目计划,双方商定继续讨论。

据外交部当天消息,赵兑烈在接见邢海明时表示,邢大使曾参加韩中建交谈判磋商,作为驻韩大使在过去四年多的时间里付出了不少辛劳。希望邢大使今后无论身居何位,都继续为韩中友好关系发挥作用。邢海明就此回应称,不管身在何处,他都将珍惜在韩结下的友谊,继续为中韩关系发展付出努力。

ĐÁ GÀ

Về lý do nhận xét thuận lợi, "ngoại giao hiệu quả" (26%) xếp thứ nhất, tiếp theo là "an ninh quốc phòng hiệu quả" (7%), "thành tích tổng thể tốt" và "thúc đẩy mở rộng tuyển sinh trường y " (6% mỗi cái). Về lý do đánh giá tiêu cực, “kiểm soát kém đối với nền kinh tế, sinh kế của người dân và giá cả” (13%) đứng đầu, “giao tiếp kém” chiếm 8%, “hiệu suất tổng thể kém” và “tùy tiện” mỗi loại chiếm 7%. , “ngoại giao kém” và “kiểm soát phòng chống lũ lụt kém” “Gây áp lực điều tra cái chết của bộ đội trong khi làm nhiệm vụ” mỗi câu chiếm 6%.

Xét về mức độ ủng hộ của đảng chính trị, Đảng cầm quyền Quyền lực quốc gia là 33% và Đảng Dân chủ đối lập lớn nhất là 29%. Ngoài ra, 9% số người được hỏi ủng hộ Đảng Cải cách Tổ quốc, 4% Đảng Cải cách mới và 23% số người được hỏi không ủng hộ bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Độ tin cậy của cuộc thăm dò này là 95%, sai số lấy mẫu là ±3,1 điểm phần trăm và tỷ lệ phản hồi là 12,7%. (Kết thúc)

ĐÁ GÀ

Ảnh hồ sơ: Chủ tịch Yun Xiyue Yonhap News Agency

yongjoo29@yna.co.kr

Bản quyền thuộc về Yonhap News Agency, nghiêm cấm việc sao chép và sử dụng trái phép trong việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo]