tin tưc hăng ngay
Phân loại cột

vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > Tài chính >

Tài chính

Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải: Hội đồng đổi mới khoa học và công nghệ kinh doanh giao dịch và tạo lập thị trường chứng khoán sẽ chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 10
Global Newswire (globalnewswire.cn):

Với sự chấp thuận của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, vào ngày 31 tháng 10 (Thứ Hai), lứa nhà tạo lập thị trường đầu tiên trong Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ sẽ chính thức thực hiện ra thị trường thực hiện các giao dịch đối với cổ phiếu của Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ. Thông tin chứng khoán của các nhà tạo lập thị trường thực hiện hoạt động kinh doanh giao dịch tạo lập thị trường sẽ được công bố trong chuyên mục "Thông tin của nhà tạo lập thị trường" trên trang web chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu.

Là một trong những biện pháp hỗ trợ, vào ngày 28 tháng 10, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, China Capital Corporation và China Depository and Clearing Co., Ltd. đã cùng nhau ban hành "Tạo lập thị trường và cho vay Hoạt động của Ban Đổi mới khoa học và công nghệ” “Chi tiết” và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hoạt động tạo lập thị trường và vay mượn của Ban Đổi mới khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy cơ chế tạo lập thị trường phát huy đầy đủ chức năng thị trường của mình, tích cực mở rộng nguồn chứng khoán cho hoạt động tạo lập thị trường và đảm bảo sự phát triển thuận lợi của hoạt động tạo lập thị trường và vay vốn. kinh doanh thương mại của Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ.

Việc đưa cơ chế tạo lập thị trường vào Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ là biện pháp quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ bản của thị trường vốn và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ. Cải cách của Ban Đổi mới Công nghệ“ lĩnh vực thử nghiệm” dành cho Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ Về mặt xây dựng thị trường, nó giúp tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, giải phóng sức sống của thị trường và nâng cao khả năng phục hồi của thị trường cho các nhà đầu tư. chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả định giá thị trường. Để cải cách sâu sắc hơn, đó là thúc đẩy toàn diện ban đổi mới khoa học và công nghệ. Một thực tiễn hữu ích khác để phát triển chất lượng và xây dựng thị trường vốn đặc sắc Trung Quốc.

Trong tương lai, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải sẽ tiếp tục làm tốt công việc đảm bảo hoạt động tạo lập thị trường và kinh doanh giao dịch cổ phiếu trên Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt của Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ“ Định vị Khoa học và Công nghệ” cải tiến các cơ chế hỗ trợ liên quan, phục vụ tốt hơn khoa học và công nghệ trình độ cao để tự lực cánh sinh và tự chủ. -sự phụ thuộc.

Các báo cáo liên quan

Các quy định chi tiết về hoạt động tạo lập thị trường và vay vốn của Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ đã chính thức được ban hành

Tiếp theo Hoạt động tạo lập thị trường của Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ đã chính thức ra mắt vào thứ Hai! Danh sách đầy đủ của đợt cổ phiếu tạo lập thị trường đầu tiên được công bố  

Sẽ có vào thứ Hai tuần sau! 42 cổ phiếu trong Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ là những cổ phiếu đầu tiên mở ra các giao dịch tạo lập thị trường và 14 công ty chứng khoán tạo lập thị trường đã giới thiệu thanh khoản

 

(Nguồn bài viết: Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải)

E-SPORTE-SPORT

Nguồn bài viết: Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Biên tập viên: 11

数字游民是指利用现代信息技术进行远程工作,追求自由、灵活和自主生活方式的个体。他们不受传统工作地点的束缚,通常从事创造性和趣味性的工作,能够在全世界自由流动,以实现工作和休闲的动态平衡。2022年,全球数字游民数量已达到3500万人。预计到2035年,这一人群的规模将超过10亿。近两年来,中国的数字游民群体数量亦呈现出快速增长的趋势。综合多方面数据估计,截至2023年底,中国大陆地区的数字游民和潜在数字游民人数大约在7000万到1亿之间。

经查,2024年4月17日晚22时许,薛某某的同学李某某在校期间违反校规被处理,李某某认为是薛某某向校方报告所致,随后,李某某、刘某、房某某将薛某某叫到宿舍,与高某某共同对其进行殴打,致使薛某某背部、胳膊等多处软组织损伤入院治疗。目前,李某某、房某某、高某某、刘某4人因涉嫌寻衅滋事已被该局依法刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。

据了解,“烟卡”游戏的道具源自香烟盒,孩子们通过折叠香烟盒的盖子制作成长方形的卡片,放在地上轮流拍,谁能将对方的“烟卡”拍翻面,就能赢得对方的“烟卡”,越贵的烟所对应的“烟卡”也越“高级”。